Farmel gebruikt cookies voor optimale prestaties van de website. Lees er meer over in onze Privacy Policy.

FARMEL.NL  ONDERNEMEN MET BOERENVERSTAND

Advies betalingsrecht-bannerkopie

Wilt u uw veehouderijbedrijf uitbreiden en ligt uw bedrijf nabij een Natura-2000 gebied? Dan heeft u waarschijnlijk extra ammoniakrechten nodig. U kunt hiervoor wachten op de PAS of nu het nog kan extra ammoniakrechten aankopen. Met behulp van "extern salderen" kunt u dan een Nb-vergunning aanvragen. Wanneer u op deze manier een Nb-vergunning aanvraagt, bent u niet afhankelijk van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). Als de PAS in werking treedt, waarschijnlijk juli aanstaande, dan kunt u alleen gebruik maken van de aanwezige ontwikkelingsruimte in uw gebied. Voor verkopers van ammoniakrechten geldt dat deze ammoniakrechten nu nog geld waard zijn. Binnen de PAS is "externe saldering" niet meer mogelijk. Of u nu ammoniak moet aankopen hangt af van de specifieke bedrijfssituatie. Neem voor vragen hierover gerust contact met ons op.

CONTACT