Farmel gebruikt cookies voor optimale prestaties van de website. Lees er meer over in onze Privacy Policy.

FARMEL.NL  ONDERNEMEN MET BOERENVERSTAND

Advies betalingsrecht-bannerkopie

Invoering fosfaatrechten treft elk melkveebedrijf

Farmel boerderij online foto Eric Peters MG 4494
Klik op de foto voor het volledige artikel.


Logo Webinar Fosfaatrechten


FOSFAATRECHTEN MELKVEEHOUDERIJ
Staatssecretaris Martijn van Dam heeft bekend gemaakt dat de Nederlandse melkveehouderij te maken krijgt met een systeem van fosfaatrechten. Hierdoor wordt de fosfaatproductie in de melkveehouderij begrenst. Voor elk melkveebedrijf zal een maximaal per jaar te produceren hoeveelheid fosfaat worden vastgesteld.

Peildatum en referentiejaar
Uitgangspunt van de toekenning van fosfaatrechten aan een melkveehouderijbedrijf is het gemiddeld aantal stuks melkvee (diercategorie 100,101 en 102) op 2-7-2015 (de peil datum) en de forfaitaire fosfaatproductie op basis van de gemiddelde melkproductie.

Knelgevallenregeling
Daarnaast komt er een knelgevallenregeling voor ondernemers die onevenredig benadeeld worden door de toepassing van het referentiejaar en de peildatum.

Ontwikkelruimte
Op basis van deze wet zal bij groei van de veestapel ten opzichte van 2014 ontwikkelruimte behaald moeten worden door efficiënter met mineralen om te gaan en dit aan te tonen middels de kringloopwijzer. Daarnaast worden de fosfaatrechten verhandelbaar binnen de melkveehouderijsector. Jaarlijks zal de fosfaatproductie worden berekend op basis van het gemiddelde aantal gehouden stuks vee. Bij onvoldoende fosfaatrechten zal een boete worden opgelegd.

Groei met fosfaatrechten en grondgebondenheid
Door de invoering van de fosfaatrechten en de regelgeving rondom de melkveewet en grondgebondenheid komt er steeds meer kijken bij bedrijfsontwikkeling van melkveebedrijven. Vanwege de referenties in het verleden kan dit in sommige gevallen al leiden tot benodigde aanpassing van de bedrijfsvoering. Ook indien u grond en dus fosfaatgebruiksruimte kwijt raakt ten opzichte van 2014 kan dit gevolgen hebben. Zoals op dit moment bekend wordt namelijk binnen de AmvB Grondgebondenheid ook een referentie gesteld voor de fosfaatruimte in 2014. Bij wijzigingen in de bedrijfsvoering zal daarom altijd een berekening gemaakt moeten worden waarbij de fosfaatrechten en de eventuele benodigde extra grond meegenomen moet worden.

Contact
Wilt u meer weten over de (knelgevallen) regeling omtrent fosfaatrechten? Wilt u fosfaatrechten verkopen of aankopen? Neem dan contact op met Farmel en wij staan u graag te woord.

CONTACT